Ga naar hoofdinhoud

Volledige context als vertrekpunt

Iedere sector en branche stelt weer andere eisen en randvoorwaarden aan organisaties om succesvol te kunnen zijn. Bij iedere managed cloud solution die wij ontwerpen, willen wij dus eerst volledige context hebben van de organisatie, het krachtenveld, de concurrentie en de sector. Pas dan kunnen wij een voorstel op maat maken, dat zowel voldoet aan de eisen van de organisatie als aan de eisen van de sector.

Retail

Het gevecht om de klant

Om succesvol te kunnen zijn in de retail is efficiëntie tussen distributeurs en retailers een vereiste om in business te zijn én te blijven. Alles gaat sneller en moet sneller om de consument te kunnen blijven bedienen. Naast een geolied proces is ook flexibiliteit en schaalbaarheid een belangrijke voorwaarde om te kunnen blijven groeien en in te kunnen spelen op vragen uit de markt zoals dropshipment en e-commerce.

Manufacturing

Ketenintegratie op weg naar Industry 4.0

Het produceren van goederen is steeds meer maatwerk, waarbij zowel kleine als grote hoeveelheden een nieuwe standaard zijn. Het vraagt om flexibiliteit en het op- en af kunnen schalen, zodat mensen en machines optimaal worden benut. Dit vraagt dus ook om een flexibele IT-omgeving die schaalbaar is en inspeelt op de behoefte van de organisatie, de medewerkers én de consument.

Government

De burger faciliteren

Bij de diensten van overheden en publieke organisaties is er altijd een spagaat tussen snel, flexibel en gebruiksvriendelijk enerzijds en de borging van privacy, veiligheid en verwerking van (persoons)gegevens anderzijds. Door de toenemende digitalisering en nieuwe technologie verwachten burgers meer mogelijkheden, minder wachttijd zonder in te leveren op privacy of veiligheid. Bij iedere stap moet dus worden nagedacht over efficiëntie én veiligheid.

Healthcare

Werkdruk opvangen

Nergens zijn systemen en data zo bedrijfskritisch als in de healthcare. Uitvallen is geen optie en kan levens kosten. Tegelijk leunen veel van deze systemen nog op een traditionele IT-omgeving en verwachten patiënten die nieuwste technologie, apps en borging van hun data en privacy. De eerste stappen naar de cloud zijn cruciaal voor het succes van de transitie naar zowel gebruikersgemak als de duurzaamheid en veiligheid van de oplossing zelf.

Infrastructure

Inspelen op veranderende vraag

In een snel veranderende steeds meer verbonden wereld, wordt er door consumenten en bedrijven steeds meer verwacht van technologie en infrastructuur. In kunnen spelen op tijdelijke veranderingen is geen uitzondering meer maar een realiteit. Met schaalbare en duurzame cloud solutions kan aan deze veranderende vraag worden voldaan, zodat organisaties wendbaar en flexibel zijn bij wisselende en nieuwe omstandigheden.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact op met Nordi Malih, nordi@databalance.eu.
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact op met Nordi Malih, nordi@databalance.eu.
Back To Top