Virtual Team

Door het samenwerken in de cloud tussen uw en onze specialisten en partners ontstaat er meer behoefte aan kennisdeling en samenwerking. Er ontstaat één Virtual Team. Daarin kunt u nieuwe kennisgebieden aan u binden, krijgt u een breder blikveld en – niet onbelangrijk – kunt u de werkdruk beter verdelen. Met een Virtual Team helpen we elkaar vooruit, delen we ervaringen, best practices én bent u flexibeler en agile. Met stand-ups, documentatie, kennisdeling, projectagenda en een gedeelde roadmap.

Met een virtual team kunnen we onze kennis bundelen en onze samenwerking maximaliseren. Structureel samenwerken, structureel vooruitgang boeken, waarbij we het traditionele uurtje-factuurtje loslaten. Samen bereik je meer en zie je meer.