Virtual Officers

In de meeste gevallen wordt IT gebruikt om de business te ondersteunen en bestaande processen te optimaliseren. Vaak gebruikmakend van een veelvoud van applicaties met onderlinge afhankelijkheden en externe integraties en koppelingen. Door de digitale transformatie verandert niet alleen de IT-omgeving maar ook organisaties veranderen. De complexiteit van het gehele ecosysteem neemt toe. Door de toenemende complexiteit wordt het ook steeds uitdagender om de gehele keten van technologie, partners, processen en de samenwerkingen te overzien. Daarbij komt ook de toenemende dreiging van buitenaf, zoals ransomware en de mogelijke impact hiervan op de kritische bedrijfsprocessen.

Om in deze veranderende wereld met toenemende complexiteit het overzicht te houden, bieden wij virtual officers. Deze virtual officers helpen u een volwassen IT-organisatie neer te zetten op basis van een sterke en heldere governance, standaard processen (ITIL gebaseerd) en best practices.

Virtual Information Officer

In de afgelopen 25 jaar hebben wij bij diverse bedrijven in de keuken mogen kijken. Met de kennis, ervaring en best practices, die we daarmee hebben opgebouwd, kunnen we naast de IT-omgeving ook bedrijven helpen met het inrichten van een volwassen IT-organisatie. De Virtual Information Officer van Databalance helpt u om service- en changemanagement in te richten en alle gespecialiseerde partners goed op elkaar aan laten sluiten. Dit doen we op basis van een duidelijke werkwijze en fasering met vooraf gedefinieerde deliverables zoals:

  • Een analyse en assessment van de huidige IT-omgeving vanuit een technisch en organisatorisch perspectief
  • Het inrichten, implementeren en beheren van IT-servicemanagement
  • Het inrichten van IT-governance op alle niveaus
  • Het inrichten en uitvoeren van IT-projectmanagement

Wij gaan altijd uit van een duurzame samenwerking met alle partijen die een bijdrage kunnen leveren aan uw succes. Vanuit de gedachte dat niemand ‘de wijsheid in pacht heeft’. Door echt samen te werken, transparant en in alle openheid, komen we gezamenlijk verder.

Virtual Security Officer

De digitale transitie biedt ontzettend veel kansen maar brengt ook risico’s met zich mee. De mogelijke impact van een misconfiguratie, kwetsbaarheid, datalek of ransomware aanval is groot. De continuïteit en veiligheid van bedrijfskritische systemen is een belangrijke randvoorwaarde voor alle bedrijven die IT inzetten voor hun bedrijfsprocessen. Ongeacht de grootte van het bedrijf. De Virtual Security Officer van Databalance helpt u een volwassen security, privacy en compliance beleid op te stellen, waarin risico’s en bedreigingen in kaart worden gebracht en worden gemitigeerd. Er wordt gewerkt aan:

  • Security, privacy en compliance assessment
  • Risicoanalyse en advies over verbeteringen
  • Risicomitigatie plan en strategie
  • Risicomanagement governance