Ga naar hoofdinhoud

Cloud Solutions

De keuze voor een managed cloud platform is geen doel op zich. Wij willen eerst begrijpen wat voor u nodig is om succesvol te kunnen zijn en te blijven. Pas daarna ontwerpen en bouwen wij een managed cloud solution op maat op basis van standaard bouwblokken, bewezen technologie, best practices en de hoogste eisen aan security, privacy & compliance.

Business Critical Applications

De continuïteit, groei en verandering van uw organisatie is naast een business vraagstuk ook een IT-vraagstuk. Data is gedigitaliseerd en de primaire processen zijn geautomatiseerd met behulp van verschillende applicaties. De beschikbaarheid, schaalbaarheid én veiligheid van deze applicaties heeft dus directe invloed op uw organisatie en resultaat.

Business Continuity

De snel veranderende wereld en nieuwe technologieën zorgen voor vergaande automatisering, andere businessmodellen en nieuwe mogelijkheden. Bedrijven benutten deze kansen maar zijn hierdoor in hun bedrijfsvoering en in hun continuïteit afhankelijk geworden van de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van hun IT-omgeving. Om de continuïteit te kunnen borgen, is er dus expertise nodig. Expertise om zowel de beschikbaarheid te garanderen, als nieuwe mogelijkheden te benutten. Deze expertise kunt u zelf opbouwen maar we kunnen ook samenwerken en onze kennis delen.

Managed Security Services

Bij iedere stap die we zetten, denken we na over security, privacy en compliance. Op zowel technisch als organisatorisch niveau. Het zit ingebakken in ons DNA en is onlosmakelijk onderdeel van al onze werkzaamheden, services en teams. Security is een vakgebied op zichzelf en vereist de juiste expertise, de juiste cultuur en de juiste tools om de risico’s te herkennen, te beperken en te mitigeren.

Virtual Solutions

In de meeste gevallen wordt IT gebruikt om de business te ondersteunen en bestaande processen te optimaliseren. Vaak gebruikmakend van een veelvoud van applicaties met onderlinge afhankelijkheden en externe integraties en koppelingen. Door de digitale transformatie verandert niet alleen de IT-omgeving maar ook organisaties veranderen. Om in deze veranderende wereld met toenemende complexiteit het overzicht te houden, bieden wij virtual solutions. Deze virtual solutions helpen u een volwassen IT-organisatie neer te zetten op basis van een sterke en heldere governance, standaard processen (ITIL gebaseerd) en best practices.

Back To Top