Een nieuwe Disaster Recovery voor Agrifirm

Een nieuwe Disaster Recovery voor Agrifirm

Wij geloven in duurzame samenwerking en zijn daarom altijd blij en trots als succesvolle samenwerkingen worden verlengd, zoals de samenwerking met Agrifirm. Naast de continuïteit en het vertrouwen een belangrijk teken dat de samenwerking zich ontwikkelt. Een belangrijk aspect bij het verlengen van een samenwerking, is het herijken van de business requirements. Het is essentieel om steeds weer opnieuw te durven kijken naar welke randvoorwaarden bepalend zijn om succesvol te zijn én te blijven.

Voor Agrifirm is de business continuity van hun SAP S4/HANA omgeving een belangrijke requirement. Zodoende hebben we met alle partijen op alle niveaus meerdere sessies gehad om tot een nieuwe Disaster Recovery (DR) oplossing te komen.

Uiteindelijk is er voor een capaciteitsuitbreiding gekozen van de door Databalance beheerde DR-omgeving, gebaseerd op de nieuwste Power-technologie. Door alle wensen, requirements en opties te bespreken in alle openheid en met alle betrokken partijen, zijn we gezamenlijk tot de beste invulling en oplossing gekomen. Voor nu én de toekomst. Wij danken Agrifirm voor het vertrouwen en kijken uit naar het verder uitbouwen van de succesvolle en prettige samenwerking.

Laatste nieuws

Databalance & SJ-Solutions
Team & people
Ontwikkelingen & innovatie:
firewall en storage
Colocatie
als eerste stap naar
de cloud
Een gezamenlijk &
integraal securitybeleid