Datamanagement

Titel?

Data management

De hoeveelheid data verdubbelt nog steeds ieder jaar en de waarde van data neemt toe. We kunnen steeds meer beslissingen nemen op basis van data (BI) maar hebben ook te maken met veranderende regelgeving en datalekken. Een datalek levert u onoverkoombare imagoschade op dus hoe heeft u het datamanagement geregeld? Het belangrijkste is om antwoord te hebben op vragen als: waar staan de data? Hoe lang wilt u de data bewaren? Wat gaat u doen met de data? En hoe gaat u nieuwe data vergaren? Allemaal bepalend voor het functionele gebruik, voor het voldoen aan regelgeving en het voorkomen van een datalek.

Business thema’s

Groei
Agility
Innovatie
Team
Security, Privacy en
Compliance
Data management